Transports

Vītolu apbedīšanas dienesta rīcībā ir plašs nozarei atbilstošs transportlīdzekļu piedāvājums. Transportēšanas pakalpojumi atbilstoši katrai situācijai. Mirušā nogādāšana no mājām, slimnīcas vai pansionāta uz morgu.

Mirušā transportēšana

Mirušā nogādāšana no mājām vai slimnīcas uz mūsu morgu. Atvadīšanās dienā ar katafalku no morga uz Jūsu izvēlēto ceremonijas vietu. (Baznīcu, kapliču, kapiem, krematoriju)

Tehniskais transports

Kapu rakšanai, bēru ceremonijas dekorācijām, zārka nesējiem, jūsu pasūtītajiem ziediem un to piegādei līdz atvadu vietai un novietošanai uz postamentiem.

Transports pavadītājiem

Iespējama auto vai autobusa nolīgšana tuviniekiem.

Repatriācija

Mirušo pārvešana no ārzemēm ar specializētu tranpsortu un cinka zārku.